Bankovní soustava

= soustava bank na území daného státu

 

Vývoj bankovní soustavy

Do druhé světově války u nás existovala řada bank na evropské úrovni, po druhé světové válce byla řada bank zrušena nebo znárodňována a jejich činnost specializována. Státní podniky byly podřízeny ministerstvu financí a centrální bance. V současnosti se banky řídí podle principu tržního hospodářství- to znamená, že jsou ovlivněny konkurencí.
pokladnička v dlaních.jpg

Druhy bank

Banky se rozdělují podle rozsahu bankovní licence.


1.       Univerzální: mají nejširší licenci, mohou vykonávat veškerou bankovní činnost (poskytovat úvěry a přijímat vklady, obchodovat se zahraniční měnou, poradenství…..)


2.       Specializované: mají omezenou bankovní licenci, jsou zaměřené (např. stavební spořitelny)

 

VKLADOVÉ SLUŽBY BANKY

Vkladové služby jsou bankovní operace, ze které má banka příjem. Přijaté vklady jsou důležitým finančním zdrojem. Tyto peníze banka dále investuje za účelem zhodnocení.
rostoucí úspory.jpg

Druhy vkladů

Vklady na běžných účtech – hlavním účelem není ukládání peněz, ale provádění bankovního styku. Protože stav BÚ není stabilní, není pro banku finančním zdrojem.

Spořicí účetstabilním finančním zdrojem, libovolné ukládání, vyšší úroková sazba


a)       termínované účty  – přesně určené datum vkladu/výběru peněz, umožňuje předčasný výběr se sankcí


b)      účty s výpovědní lhůtou – lhůta uvedena ve smlouvě, klient musí požadovanou částku včas vypovědět, existuje možnost předčasného výběru spojena se sankcí (% nebo Kč)

 

Bankovní obligace – dlouhodobé cenné papíry, emitentem banka (banka je vydává), dlouhodobý finanční zdroj, pro klienta jsou výnosem

 

Depozitní certifikát – obchodovatelný cenný papír, klient nakupuje od banky za nižší cenu, než je nominální hodnota. Nominální hodnotu obdrží v den splatnosti, rozdíl mezi nižší nákupní a vyšší nominální hodnotou je úrok (zdanění 15%)

 

Vkladové knížky – tradiční způsob pro ukládání prostředků, knížka potvrzuje vklad a pokud jim chceme disponovat, musíme jej vybrat, získáme původní nominální hodnotu + úrok, můžou mít výpovědní lhůtu

 

Termínované vklady – jsou sjednány pevně na stanovenou částku a určitou dobu (krátkodobé/ střednědobé/dlouhodobé 4+). Pak vklad končí a prostředky bychom měli vybrat. Bývá nabízeno automatické obnovení vkladu, je možně předčasně ukončit se sankcí

 

stavební spoření – poskytují ho stavební spořitelny. Klient se spořitelnou uzavírá smlouvu o stavebním spoření, doba minimálně 6 let.  Za děti mohou spořit rodiče. Výhodou je zhodnocení (úroky) + státní podpora. Dále klient může požádat o úvěr související s bydlením.

 

Pojištění vkladu – pro zabezpečení vkladů je zřízen Fond pojištění vkladů tvořený povinnými příspěvky bank, v případě krachu banky vyplatí Fond vkladatelům vklad. Pojištění je na 100 % nejvíce ale 100 000 eur.

Categories: Ekonomika

Related Posts

Ekonomika

Chovejte se ekologicky a udržitelně

Každý den se na celém světě vyprodukuje neuvěřitelné množství odpadků. Jen v České republice je to několik set kilogramů odpadu na osobu na rok. Přitom pouze část z celkového podílu odpadů se třídí, recykluje se Read more…

Ekonomika

Co je vlastně platební bilance zahraničního obchodu?

Co vlastně znamená platební bilance a jaká je její definice?  Je to peněžní vyjádření peněžních operací mezi danou zemí a dalšími zahraničními partnery za jeden účetní rok. Řadí se tam vývoz a dovoz jak zboží, Read more…

Ekonomika

Informace, které by Vás mohly zajímat

Chcete si půjčit peníze, ale nevíte, na co byste se měli připravit? Zajisté je Vám jasné, že získat hypotéku nebude zrovna jednoduché, zaručeně to ale také není samozřejmostí. Proto je vždy dobré vědět, na co Read more…