Co vlastně znamená platební bilance a jaká je její definice?  Je to peněžní vyjádření peněžních operací mezi danou zemí a dalšími zahraničními partnery za jeden účetní rok. Řadí se tam vývoz a dovoz jak zboží, tak i služeb, dále investice, dary a převody peněz.
vzkaz na bankovce

Platební bilance jako taková se dělí na horizontální (vývoz a dovoz zboží a služeb, příjmy z investic, rezervy) a vertikální (kreditní – přísun peněz a debetní – odliv peněz). Stručně řečeno, jedná se o rovnováhu mezi vývozem a dovozem do ČR.  Rozdíl mezi vývozem a dovozem vyjadřuje saldo. Bilanci rozdělujeme na obchodní a platební.

Nedílnou součástí platební bilance je účet:
Finanční, který nám ukazuje bilanci přímých investic, jejich portfolio, finanční deriváty a další kapitál, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý.
Běžný, tvořený peněžím rozdílem mezi dovozem a vývozem, výnosem ze služeb, investičními příjmy a výdaji státu jednotlivcům (podpora v nezaměstnanosti, různé dávky apod.).
Kapitálový, což jsou transakce spojené s nákupem cenných papírů či zařízení určeného pro průmyslovou výrobu.
Chyb a opomenutí, ten vystihuje různé odchylky vzniklé neúplnými informacemi.

Devizové prostředky České národní banky v průběhu posledních let vzrostly, saldo platební bilance v České republice je tedy přebytkové.
uzavření smlouvy
Bilance za loňský rok

Koncem minulého roku byla bilance zahraničního obchodu 11,7 miliardy Kč (přebytek), i přesto, že díky zemědělským produktům a kovům se bilance snížila o 3,7 miliardy Kč. Export se měl v loňském roce zvýšit o 4,7 %  (380,7 miliardy Kč) a import o 3,4 % (338,3 miliardy Kč).

Konkrétní údaje nejen za loňský rok, ale i roky předchozí je možné získat v tabulkách na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, Odboru ekonomických analýz nebo ve statistické ročence, data jsou poskytována Českým statistickým úřadem.

Categories: Ekonomika

Related Posts

Ekonomika

Americká hypotéka bez registru

Život je život, a né vždy se v něm dějí jen ty příjemné okamžiky. Zajisté každý z nás jednou řešil nebo v budoucnu bude řešit například rekonstrukci nemovitosti, koupě nemovitosti, případně vyplacení sourozence z dědictví či jiné události. K tomu Read more…

Ekonomika

Chovejte se ekologicky a udržitelně

Každý den se na celém světě vyprodukuje neuvěřitelné množství odpadků. Jen v České republice je to několik set kilogramů odpadu na osobu na rok. Přitom pouze část z celkového podílu odpadů se třídí, recykluje se Read more…

Ekonomika

Informace, které by Vás mohly zajímat

Chcete si půjčit peníze, ale nevíte, na co byste se měli připravit? Zajisté je Vám jasné, že získat hypotéku nebude zrovna jednoduché, zaručeně to ale také není samozřejmostí. Proto je vždy dobré vědět, na co Read more…